VĂN HOÁ NASALAND

ĐỐI TÁC

– Trọng chữ tín, thực hiện đúng cam kết đôi bên.
– Đảm bảo quyền lợi, tạo điều kiện tối đa đôi bên cùng có lợi.

KHÁCH HÀNG

– Chuyên nghiệp từ tác phong, suy nghĩ, lời nói và hành động.
– Luôn giữ chữ tín và chịu trách nhiệm trong mọi lời nói và hành động với khách hàng.
– Mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng.
– Nâng tầm nhận thức vai trò của khách hàng đối với doanh nghiệp và cá nhân.

ĐỒNG NGHIỆP

– Luôn giữ vững tinh thần đoàn kết NASALAND.
– Đề cao tinh thần đội, nhóm nhằm đạt mục tiêu chung cao nhất.
– Có trách nhiệm với bản thân, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp, nhân viên mới