Văn hóa NASALAND

ĐỐI TÁC

    – Trọng chữ tín, thực hiện đúng cam kết đôi bên.
    – Đảm bảo quyền lợi, tạo điều kiện tối đa đôi bên cùng có lợi.

KHÁCH HÀNG

    – Chuyên nghiệp từ tác phong, suy nghĩ, lời nói và hành động.
    – Luôn giữ chữ tín và chịu trách nhiệm trong mọi lời nói và hành động với khách hàng.
    – Mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng.
    – Nâng tầm nhận thức vai trò của khách hàng đối với doanh nghiệp và cá nhân.

ĐỒNG NGHIỆP

    – Luôn giữ vững tinh thần đoàn kết NASALAND.
    – Đề cao tinh thần đội, nhóm nhằm đạt mục tiêu chung cao nhất.
    – Có trách nhiệm với bản thân, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp, nhân viên mới