Quốc tế Thiếu nhi cùng đại gia đình Nasaland

“Nay là quốc tế thiếu nhi
Cớ sao người lớn lại đi chơi nhiều???”

Các Nasaland-ers hôm nay không đi chơi mà ở lại công ty mở tiệc. Còn độc thân là còn thiếu nhi. Với nguồn nhân lực 99% vẫn còn nguyên tem nguyên mác như Nasaland thì đây là ngày phải kỉ niệm. Làm nóng từ trí óc, chân tay tới bao tử, không khí tại Nasa hôm nay còn sôi động hơn cả trường tiêu học đối diện.

Thân tag khuôn mặt chị em bạn dì Nasaland.