Tiến độ xây dựng khu đô thị Vinhomes Grand Park

Tiến Độ Xây Dựng Vinhomes Grand Park Tháng 9/2020

Tiến Độ Xây Dựng Vinhomes Grand Park Tháng 9/2020 Tiến độ xây dựng Vinhomes Grand Park cập nhật vào tháng 9 để quý khách hàng...

chieu 23-09-2020

Vinhomes Grand Park – Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Tháng 7/2020

Vinhomes Grand Park – Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Tháng 7/2020 Tiến độ xây dựng Vinhomes Grand Park sẽ được Nasaland cập nhật bao...

chieu 20-07-2020

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG PHÂN KHU THE RAINBOW DỰ ÁN VHGP

Tiến độ xây dựng phân khu The Rainbow dự án Vinhomes Grand Park Quận 9 chủ đầu tư sẽ được cập nhập thường xuyên liên...

chieupham 26-04-2020

Tiến độ xây dựng dự án D'lusso Emerald

Tiến độ xây dựng dự án D’lusso Emerald Quận 2 cập nhật tháng 3/2020

Tháng 3/2020 dự án D’lusso Emerald tại Nguyễn Thị Định, Quận 2 tiếp tục xây dựng ngày đêm. Hiện nay, dự án đã gần hoàn...

chieupham 12-05-2020

Tiến độ xây dựng dự án D’lusso Emerald Quận 2 cập nhật tháng 4/2020

Tháng 4/2020 dự án D’lusso Emerald tại Nguyễn Thị Định, Quận 2 đã hoàn thiện xong nắp hầm và tầng hầm. Chuẩn bị tiến hành...

chieupham 05-04-2020

Tiến độ dự án mới cập nhật

Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng phân khu The Rainbow dự án Vinhomes Grand Park Quận 9 chủ đầu tư sẽ được cập nhập thường xuyên liên...

chieupham 02-10-2019
Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 9/2019

Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 09/2019

Tiến độ xây dựng phân khu The Rainbow dự án Vinhomes Grand Park Quận 9 chủ đầu tư sẽ được cập nhập thường xuyên liên...

chieupham 02-09-2019
Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 8/2019

Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 08/2019

Tiến độ xây dựng phân khu The Rainbow dự án Vinhomes Grand Park Quận 9 chủ đầu tư sẽ được cập nhập thường xuyên liên...

chieupham 02-08-2019
Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật T7/2019

Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 07/2019

Tiến độ xây dựng phân khu The Rainbow dự án Vinhomes Grand Park Quận 9 chủ đầu tư sẽ được cập nhập thường xuyên liên...

chieupham 02-07-2019
Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 2/2019

Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 02/2019

Tiến độ xây dựng phân khu The Rainbow dự án Vinhomes Grand Park Quận 9 chủ đầu tư sẽ được cập nhập thường xuyên liên...

chieupham 02-02-2019
Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật T1/2019

Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 01/2019

Tiến độ xây dựng phân khu The Rainbow dự án Vinhomes Grand Park Quận 9 chủ đầu tư sẽ được cập nhập thường xuyên liên...

chieupham 02-01-2019
Tiến độ xây dựng The Rainbow tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 10/2018

Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 10/2018 Tiến độ xây dựng The Rainbow dự án Vinhomes Grand Park sẽ được cập nhập...

chieupham 02-10-2018