Tag: #Tiến độ xây dựng The Rainbow

Tiến độ xây dựng căn hộ The Rainbow T3/2020

Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 3/2020

Tiến độ xây dựng phân khu The Rainbow dự án Vinhomes Grand Park Quận 9 chủ đầu tư sẽ được cập nhập thường xuyên liên...

chieupham 02-03-2020
Tiến độ xây dựng tháng 2/2020 The Rainbow Vinhomes Grand Park

Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 2/2020

Tháng 2/2020, tiến độ thị công vẫn diễn ra tấp nập dù sau tết nguyên đán. Các toà tháp gần như đã tháo bỏ toàn...

chieupham 02-02-2020
Tiến độ xây dựng The Rainbow tháng 1/2020

Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 1/2020

Tiến độ xây dựng phân khu The Rainbow dự án Vinhomes Grand Park Quận 9 chủ đầu tư sẽ được cập nhập thường xuyên liên...

chieupham 02-01-2020
Tiến độ xây dựng cập nhật tháng 12/2019

Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 12/2019

Tiến độ xây dựng phân khu The Rainbow dự án Vinhomes Grand Park Quận 9 chủ đầu tư sẽ được cập nhập thường xuyên liên...

chieupham 02-12-2019
Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật T11/2019

Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 11/2019

Tiến độ xây dựng phân khu The Rainbow dự án Vinhomes Grand Park Quận 9 chủ đầu tư sẽ được cập nhập thường xuyên liên...

chieupham 02-11-2019
Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng phân khu The Rainbow dự án Vinhomes Grand Park Quận 9 chủ đầu tư sẽ được cập nhập thường xuyên liên...

chieupham 02-10-2019
Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 9/2019

Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 09/2019

Tiến độ xây dựng phân khu The Rainbow dự án Vinhomes Grand Park Quận 9 chủ đầu tư sẽ được cập nhập thường xuyên liên...

chieupham 02-09-2019
Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 8/2019

Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 08/2019

Tiến độ xây dựng phân khu The Rainbow dự án Vinhomes Grand Park Quận 9 chủ đầu tư sẽ được cập nhập thường xuyên liên...

chieupham 02-08-2019
Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật T7/2019

Tiến độ xây dựng The Rainbow cập nhật tháng 07/2019

Tiến độ xây dựng phân khu The Rainbow dự án Vinhomes Grand Park Quận 9 chủ đầu tư sẽ được cập nhập thường xuyên liên...

chieupham 02-07-2019