Tiềm năng của khu đông Sài Gòn trong tương lai

Khu Đông Sài Gòn – Tiềm Năng Phát Triển Mạnh Mẽ

Khu đông Sài Gòn bước vào giai đoạn chuẩn bị cho một bước tiến nhảy vọt mạnh mẽ, đi kèm với đó là tiềm năng...

Uyên 25-09-2020
Bất động sản quận 9 và bất động sản quận 2 sau khi các cây cầu trọng điểm hoàn thành

Bất Động Sản Quận 9 Và Quận 2 Sẽ Như Thế Nào Khi Cầu Cát Lái Và Nhơn Trạch Được Khởi Công?

Bất động sản quận 9 và quận 2 sẽ như thế nào khi cầu Cát Lái và Nhơn Trạch được khởi công? Các tiềm năng...

Uyên 15-09-2020
bất động sản quận 2

Giá Bất Động Sản Quận 2 Tăng Chóng Mặt Có Phải Do Bong Bóng?

Thời gian gần đây giá bất động sản tại khu Đông thành phố Hồ Chí Minh nói chung và bất động sản Quận 2 nói riêng...

chieupham 26-09-2018