NASALAND KHẮC II 2019 | KHẮC MƠ ƯỚC- TẠC TƯƠNG LAI

Đến hẹn lại lên, sau những thành công mà chương trình Khắc I mang đến thì KHẮC II đã chính thức quay trở lại. Đây là chương trình thiện nguyện của Công ty TNHH NASALAND nhằm hướng đến những mảnh đời kém may mắn, còn nhiều thiếu thốn. Bên cạnh đó, đây còn là hoạt động bổ ích nhằm khơi dậy tình yêu thương, đồng cảm chia sẻ của tất cả thành viên trong ngồi nhà chung NASALAND.

Chương trình thiện nguyện NASALAND KHẮC II với chủ đề khuyến học “KHẮC MƠ ƯỚC – TẠC TƯƠNG LAI”. Chúng tôi mong muốn giúp đỡ 40 bạn nhỏ mồ côi được tiếp cận với tri thức thông qua những hoạt động bổ ích và 32 cụ già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có một cái Tết đầy đủ ấm áp tình người hơn tại Tịnh Xá Bửu Sơn – Đồng Nai

nasaland khắc 2019
Nasaland Khắc II 2019
nasaland khắc 2019
Nasaland Khắc II 2019
nasaland khắc 2019
Nasaland Khắc II 2019
nasaland khắc 2019
Nasaland Khắc II 2019
nasaland khắc 2019
Nasaland Khắc II 2019
nasaland khắc 2019
Nasaland Khắc II 2019
nasaland khắc 2019
Nasaland Khắc II 2019
nasaland khắc 2019
Nasaland Khắc II 2019
nasaland khắc 2019
Nasaland Khắc II 2019
nasaland khắc 2019
Nasaland Khắc II 2019
nasaland khắc 2019
Nasaland Khắc II 2019
nasaland khắc 2019
Nasaland Khắc II 2019
nasaland khắc 2019
Nasaland Khắc II 2019
nasaland khắc 2019
Nasaland Khắc II 2019
nasaland khắc 2019
Nasaland Khắc II 2019
nasaland khắc 2019
Nasaland Khắc II 2019

nasaland khắc nasaland khắc nasaland khắc nasaland khắc

nasaland khắc
Nasaland Khắc II
nasland khắc
Cơ sở bảo trợ xã hội Hoa Sen Trắng (Tinh Xá Bửu Sơn)

nasland khắc nasland khắc nasland khắc

Đánh giá nội dung này