Trình tự thủ tục đính chính sổ đỏ mà bạn cần biết

Khi sổ đỏ gặp phải các vấn đề về sai sót thông tin, hay chủ sổ đỏ cần thay đổi thông tin trên sổ thì việc thực hiện các thủ tục đính chính sổ đỏ là hết sức cần thiết. Để quá trình này diễn ra thuận lợi, người thực hiện việc đính chính sổ đỏ có thể tham khảo qua các trình tự thủ tục mà Nasaland cung cấp trong bài viết sau đây.

Đính chính sổ đỏ là gì?

Theo khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013 như sau quy định về các trường hợp thực hiện việc đính chính sổ đỏ bao gồm:

 • Thứ 1: Có sai sót thông tin của người sử dụng đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận như: Thông tin về tên gọi, địa chỉ hoặc giấy tờ của pháp nhân, tên gọi hoặc giấy tờ của thân nhân người sử dụng đất.
 • Thứ 2: Có sai sót về thông tin của thửa đất và các tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận như: Chênh lệch về diện tích đất thực tế và trong sổ đỏ, có sự khác biệt về mốc giới đất, tài sản gắn liền trên đất,…

Như vậy, đính chính sổ đỏ là việc sửa lại các sai sót thông tin về người sở hữu đất, các tài sản gắn liền với đất và các thông tin của đất đã được thể hiện trên sổ đỏ.

Khái niệm về đính chính sổ đỏ
Khái niệm về đính chính sổ đỏ

Khi nào phải đính chính sổ đỏ?

Người sở hữu đất cần thực hiện việc đính chính sổ đỏ khi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc chính người sở hữu đất phát hiện các sai sót trên sổ đỏ. Các thủ tục đính chính sổ đỏ cần phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trình tự thủ tục đính chính sổ đỏ mới nhất

Thủ tục đính chính địa chỉ trên sổ đỏ

Theo khoản 6 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, chủ sở hữu đất cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau để thực hiện việc đính chính địa chỉ trên sổ đỏ: 

 • Chủ sở hữu dựa theo mẫu số 09/ĐK để làm đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Bản sao sổ hộ khẩu để chứng minh việc thay đổi địa chỉ.

Thủ tục đính chính diện tích sổ đỏ

Theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, chủ sở hữu đất cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau để thực hiện việc đính chính diện tích sổ đỏ: 

 • Chủ sở hữu dựa theo mẫu số 10/ĐK để làm đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận 
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp (sổ đỏ)
Người sở hữu cần chuẩn bị đủ thủ tục đính chính sổ đỏ
Người sở hữu cần chuẩn bị đủ thủ tục đính chính sổ đỏ

Thủ tục đính chính tên trong sổ đỏ

Chủ sở hữu đất cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau để thực hiện việc đính chính tên trong sổ đỏ: 

 • Theo mẫu đơn được quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ sở hữu sổ đỏ làm đơn đề nghị đính chính thông tin bị sai sót trên sổ đỏ
 • CMND/CCCD hoặc hộ chiếu người sở hữu đất
 • Sổ đỏ hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính.
 • Sổ hộ khẩu cũ (tại thời điểm cấp sổ đỏ – nếu có) và sổ hộ khẩu mới

Thủ tục đính chính số CMND trên sổ đỏ

Chủ sở hữu đất cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau để thực hiện việc đính chính số CMND trong sổ đỏ: 

 • Theo mẫu số 09/ĐK, người thay đổi thông tin cần làm đơn đăng ký biến động 
 • Bản gốc sổ đỏ đã cấp
 • Giấy xác nhận thay đổi CMND được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền và bản sao giấy CMND
 • Bản sao công chứng của sổ hộ khẩu (nếu chưa thay đổi thông tin số CMND trong sổ hộ khẩu thì phải thực hiện trước khi xác nhận thay đổi số CMND trên sổ đỏ)

Thủ tục đính chính năm sinh trên sổ đỏ

Muốn thực hiện hiện đính chính năm sinh trên sổ đỏ, chủ sở hữu cần chuẩn bị các giấy tờ như:

 • Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Đơn đăng ký biến động
 • Giấy xác nhận của UBND xã nơi có đất
 • Biên lai thu thuế đất phi nông nghiệp hoặc đơn xác nhận miễn thuế
 • Giấy CMND, CCCD hoặc hộ chiếu bản sao và công chứng
 • Giấy khai sinh
 • Sổ hộ khẩu (Bản sao công chứng)
 • Giấy ủy quyền nếủy quyền người khác thực hiện các thủ tục hành chính.
Khi có sai sót về năm sinh trên sổ đỏ chủ sở hữu cần làm thủ tục đính chính sổ đỏ
Khi có sai sót về năm sinh trên sổ đỏ chủ sở hữu cần làm thủ tục đính chính sổ đỏ

Thủ tục đính chính sổ đỏ sai diện tích

Theo Điểm C Khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, người sở hữu cần chuẩn bị các loại thủ tục sau đây để được cấp sổ đỏ mới:

 • Đơn đề nghị cấp mới/đổi sổ đỏ.
 • Bản gốc sổ đỏ đã cấp.

Thủ tục đính chính CCCD trên sổ đỏ

Muốn thực hiện hiện đính chính CCCD trên sổ đỏ, chủ sở hữu cần chuẩn bị các giấy tờ như:

 • Theo mẫu số 09/ĐK, chủ sở hữu làm đơn đăng ký biến động 
 • Bản gốc sổ đỏ đã cấp
 • Bản sao thẻ CMND/CCCD mới và Giấy xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền về việc thay đổi CMND/CCCD.
 • Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu (nếu chưa thay đổi thông tin số CCCD trong sổ hộ khẩu thì phải thực hiện trước khi xác nhận thay đổi số CCCD trên Giấy chứng nhận)

Mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin sổ đỏ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……, ngày … tháng … năm 20…
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
V/v đính chính thông tin giấy chứng nhận

Kính gửi:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Tên tôi là: ……………………………….Số CMND: ……………………………………………………
Địa chỉ:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Tôi trình bày thông tin sai sót trong giấy chứng nhận như sau:3

Xem ngay mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin sổ đỏ tại đây:

Mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin sổ đỏ

Trên đây là toàn bộ thông tin về thủ tục đính chính sổ đỏ và các vấn đề liên quan. Quý khách hàng khi có nhu cầu làm thủ tục đính chính sổ đỏ có thể tham khảo qua bài viết hoặc liên hệ với Nasaland qua hotline 0909 777 500 để được hỗ trợ nhanh chóng.

  Nhận Bảng Giá từ chủ đầu tư

  SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NASALAND
  ✅ Địa chỉ: 30 Trần Lựu, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  ✅ Hotline: (+84)909777500 – (+84)932777400
  ✅ Email: info@nasaland.vn

  Đánh giá nội dung này