Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là gì, hạch toán như thế nào?

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là một trong những chi phí quan trọng cần hạch toán trong quá trình xây dựng. Quý khách hàng hãy cùng Nasaland tìm hiểu rõ hơn về chi phí xây dựng cơ bản dở dang và các vấn đề liên quan qua bài viết sau.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là gì?

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang viết tắt là CIP (Construction in progress) là toàn bộ những chi phí cần thiết để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình. Loại chi phí này được xác định dựa trên khối lượng công việc, hệ thống định mức, chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật và các chế độ, chính sách của Nhà nước. 

Mức chi phí này đồng thời cần phù hợp với những yếu tố khách quan của thị trường trong từng thời kỳ và được thực hiện theo quy chế về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Cụ thể gồm có: Chi phí xây dựng, thiết bị, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, quản lý dự án, tư vấn đầu tư,…

Định nghĩa về chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Định nghĩa về chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Nguyên tắc kế toán tài khoản 241 – xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang có nguyên tắc kế toán tài khoản 241 như sau: Tài khoản được mở chi tiết theo từng công trình, hạng mục thi công. Ở mỗi hạng muc được hạch toán chi tiết từng nội dung chi phí đầu tư xây dựng cơ bản và được theo dõi lũy kế từ thời điểm khởi công xây dựng, đến khi bàn giao.

Tài khoản 241 chỉ được sử dụng ở đơn vị không thành lập Ban quản lý dự án với mục đích phản ánh rõ chi phí thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Trong đó: Các chi phí xây lắp, chi phí thiết bị thường tính riêng cho từng công trình. Chi phí quản lý và các chi phí khác sẽ được tính chung. 

Kế toán cần tính toán và phân bổ chi phí quản lý và chi phí khác theo nguyên tắc sau:

 • Tính riêng chi phí cho từng công trình nếu xác định được mức chi phí riêng cho từng công trình.
 • Nếu các chi phí được tính cho nhiều công trình thì đơn vị được quyền phân bổ theo những tiêu thức phù hợp với từng công trình.
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang và nguyên tắc kế toán TK 241
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang và nguyên tắc kế toán TK 241

Xem thêm bài viết: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhất

Kết cấu của tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

Tài khoản 241 có kết cấu như sau:

 • Tài khoản 2411: Phản ảnh mua sắm tài sản cố định.
 • Tài khoản 2412: Phản ánh chi phí đầu tư xây dựng cơ bản và tình hình quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
 • Tài khoản 2413: Phản ánh chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định và tình hình quyết toán chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định.

Cách hạch toán xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)

Một số trường hợp hạch toán cho tài khoản 241 gồm có:

Trường hợp Hạch toán
Ứng trước tiền cho nhà thầu Nợ TK 331

Có TK 112

Nhận khối lượng XDCB, khối lượng sửa chữa TSCĐ hoàn thành do bên nhận thầu bàn giao, căn cứ hợp đồng giao thầu, biên bản nghiệm thu khối lượng XDCB hoàn thành, hóa đơn bán hàng Nợ TK 241 (tổng giá thanh toán)

Có TK 331 (tổng giá thanh toán).

Khi thanh toán số nợ còn phải trả nhà thầu Nợ TK 331

Có TK 112

Khi mua thiết bị đầu tư XDCB, căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho Nợ TK 152 

Có TK 331 (tổng giá thanh toán).

Trường hợp chuyển thẳng thiết bị không cần lắp đến địa điểm thi công giao cho bên nhận thầu Nợ TK 241

Có TK 331

Trả tiền cho người nhận thầu, người cung cấp vật tư, hàng hóa, dịch vụ có liên quan đến đầu tư XDCB Nợ TK 331

Có các TK 111, 112,…

Xuất thiết bị đầu tư XDCB giao cho bên nhận thầu Nợ TK 241

Có TK 152

Khi phát sinh các chi phí khác như: Chi phí lãi vay, chi phí đấu thầu (sau khi bù trừ với số tiền thu từ việc bán hồ sơ thầu), chi phí tháo dỡ hoàn trả mặt bằng (sau khi bù trừ với số phế liệu có thể thu hồi),… Nợ TK 241

Có các TK 111, 112, 331, 335, 3411, 343…

Khoản tiền phạt nhà thầu thu được về bản chất làm giảm số phải thanh toán cho nhà thầu Nợ các TK 112, 331

Có TK 241

Sơ đồ hạch toán xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)

Dưới đây là mẫu sơ đồ hạch toán tài khoản 241 mà quý khách hàng có thể tham khảo:

Sơ đồ hạch toán tài khoản 241 - chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Sơ đồ hạch toán tài khoản 241 – chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là một trong những tài khoản mà người kế toán cần hạch toán và theo dõi liên tục trong quá trình xây dựng. Để được tư vấn thêm thông tin về các chi phí xây dựng cơ bản dở dang và cách hạch toán chính xác, quý khách hàng có thể liên hệ với Nasaland qua số hotline 0909 777 500.

  Nhận Bảng Giá từ chủ đầu tư

  SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NASALAND
  ✅ Địa chỉ: 30 Trần Lựu, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam.
  ✅ Hotline: (+84)909777500 – (+84)932777400
  ✅ Email: info@nasaland.vn

  Đánh giá nội dung này