NASALAND thả thính tìm chiến binh giựt Macbook/Iphone tháng 6/2018

Nasaland thả thính tìm kiếm đồng đội về giựt Macbook/Iphone trong tháng 06/2018 Thính rơi lung tung, thính đâu lan tan 50 thính Chuyên viên…

[Tuyển dụng] tháng 01/2018

Bất động sản không DỄ kiếm tiền như trước, nhưng bây giờ là THỜI ĐIỂM TỐT NHẤT để tham gia.   Bạn cảm thấy bối…

Tuyển dụng tháng 12/2017

Bất động sản không DỄ kiếm tiền như trước, nhưng bây giờ là THỜI ĐIỂM TỐT NHẤT để tham gia.   Bạn cảm thấy bối…

[TUYỂN DỤNG] BỘ PHẬN KINH DOANH

– Bạn muốn gia nhập vào thế giới Bất động sản? – Bạn muốn trở thành chuyên viên bán hàng giỏi nhất trong lĩnh vực…

NASALAND TỔNG TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI

NASALAND chuẩn bị phân phố một số dự án chiến lược khu Đông, đặc biệt khu vực Quận 2 nên cần TỔNG TUYỂN DỤNG một…