Thông tin cần thiết về báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mà bạn cần biết

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thể hiện lên việc đầu tư vốn có hiệu quả hay không khi bắt đầu 1 dự án mới. Nasaland xin gửi đến quý khách hàng một số thông tin cơ bản về báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là gì ?

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn, dùng làm cơ sở xem xét và đưa ra quyết định đầu tư xây dựng. 

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được lập khi các chủ đầu tư và các bên liên quan đã tiến hành giai đoạn nghiên cứu thị trường đầu tư. Bản báo cáo nghiên cứu giúp các nhà đầu tư dễ dàng theo dõi và đầu tư phù hợp với các yêu cầu của dự án đề ra.

Xem thêm bài viết: Thông tin về chứng chỉ năng lực xây dựng mà bạn cần biết

Hình ảnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Hình ảnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Quy trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Quy trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được thực hiện theo ba bước, bao gồm:
Bước 1: Nộp hồ sơ trình thẩm định với các hồ sơ trình gồm:

 • Tờ trình của chủ đầu tư.
 • Báo cáo nghiên cứu đầu tư xây dựng.
 • Các tài liệu, văn bản liên quan.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ và trả kết quả

Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra đầy đủ, xét tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định theo đúng quy định. Đồng thời trong 5 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ thẩm định, cơ quan chuyên môn xây dựng cần thực hiện đúng trách nhiệm được đưa ra.

Bước 3: Bổ sung thêm về hồ sơ (nếu có)

Trong khoảng thời gian 20 ngày, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì cơ quan chuyên môn xây dựng sẽ dừng việc thẩm định.

Quy trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Quy trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng  

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 14, Nghị định 15/2021/NĐ-CP, thành phần của hồ sơ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng bao gồm:

 • Tờ trình thẩm định theo quy định tại mẫu số 1 phụ lục l Nghị định 15/2021/NĐ-CP.
 • Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi các tài liệu, văn bản kèm theo.

Hồ sơ trình thẩm định phải đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với nội dung được đề nghị. Bản hồ sơ được xem là hợp lệ khi đảm bảo các nội dung:

 • Đúng quy cách.
 • Được trình bày với ngôn ngữ chính là tiếng Việt.
 • Được người đề nghị thẩm định kiểm tra và xác nhận. 

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi gồm những gì?  

Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Xây dựng năm 2014, nội dung của bản báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm các thông tin:

 • Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục và quy mô, loại, cấp công trình thuộc tổng mặt bằng xây dựng.
 • Phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị được lựa chọn (nếu có).
 • Giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng của công trình, cùng các kích thước, kết cấu chính của công trình.
 • Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được xây dựng, ước tính chi phí xây dựng cho từng công trình.
 • Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp phòng chống cháy nổ.
 • Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế cơ sở.
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Mẫu tờ trình Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mới nhất (kèm file)

Mẫu tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là mẫu bản tờ trình được lập ra để trình bày về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Khi lập tờ trình cần: 

 • Nêu rõ nội dung thẩm định.
 • Thông tin báo cáo nghiên cứu.
 • Thông tin chung về dự án.
 • Danh mục.
 • Hồ sơ kèm theo. 

Dưới đây là mẫu tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mới nhất được đề xuất bởi Nasaland mà quý khách có thể tham khảo.
Mẫu tờ trình Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Thông qua bài viết, Nasaland hy vọng có thể giúp quý khách hàng hiểu thêm về báo cáo – mẫu báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mới nhất hiện nay. Để bản báo cáo được đầy đủ và đúng nhất, quý khách hàng có thể tìm kiếm thêm về các bài viết liên quan đến báo cáo nghiên cứu đầu tư tại website Nasaland.

  Nhận Bảng Giá từ chủ đầu tư

  SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NASALAND
  ✅ Địa chỉ: 30 Trần Lựu, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam.
  ✅ Hotline: (+84)909777500 – (+84)932777400
  ✅ Email: info@nasaland.vn

  Đánh giá nội dung này