Sáng nay Quốc hội sẽ nghe báo cáo về Dự án thu hồi đất Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Sáng nay, 27.10, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội nghe báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Mục tiêu để xây dựng phương án cụ thể để tổ chức thực hiện thu hồi đất một lần cho toàn bộ Dự án CHKQT Long Thành; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi; quản lý sử dụng có hiệu quả diện tích đất đã thu hồi chưa sử dụng; xây dựng hạ tầng KT-XH; tổ chức phát triển sản xuất, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của Dự án.

CHKQT Long Thành có quy mô tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 5.585,14 ha với tổng mức đầu tư khoảng 23.049 tỷ đồng (theo thời giá tháng 7/2017).

Theo báo cáo, Chính phủ sẽ chỉ đạo xây dựng phương án thực hiện công tác thu hồi đất một lần cho toàn bộ Dự án. Tuy nhiên, do khối lượng công việc quá lớn nên không thể triển khai trong một năm mà sẽ được UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện liên tục từ năm 2018 với Khung chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và nguồn được bố trí.

Trước mắt ưu tiên triển khai trước việc đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư, tái định cư Lộc An – Bình Sơn; xây dựng nghĩa trang; ưu tiên chi trả bồi thường GPMB phạm vi giai đoạn 1 của dự án CHKQT Long Thành và tiếp tục thu hồi phần diện tích còn lại của CHKQT Long Thành theo Nghị quyết số 94/2015/QH13.

Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Các nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án được thực hiện theo Khung chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát và nguyện vọng của cộng đồng dân cư, UBND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng Đề án giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống người dân, trong đó xác định cụ thể quyền lợi của người lao động; quyền lợi của doanh nghiệp. Đồng thời, xây dựng chương trình phục hồi thu nhập và ổn định cuộc sống người dân.

Theo Báo Lao Động

Đánh giá nội dung này